23/07/2012 günün duası

günün duası Yokluğu, varlığıyla süsleyen, damlaya deryâların vüs'atini bahşeden Âlemlerin Yaratıcısı Allah'a, sonsuz hamd ü sena; O'nun tarafından kâinata en büyük rehber olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed'e salât u selam ederek ellerimizi açıyoruz: Rabbimiz! Rahmetine her zaman muhtaç bu fakir kullarını, mahşer gününün ve amellerin teraziye konulup tartıldığı anın sıkıntı ve kederlerinden yine merhametinle ferahlandır.. Bütün varlığı çepeçevre kuşatan şefkatinle ve bitip tükenmek bilmeyen iyilik hazinenle bizleri de sarıp sarmala! Amin.

YORUM EKLE