29/07/2012

İnsanların içlerinde gezip dolaşan hayaller, düşünceler.. Bunların hepsi sadece Sen'inle olmakta, Sen'in emrin, teshirin ve evirip çevirmenle varlığı tatmaktadır. Ya Rab! Sen'den ulu adını ve hakkın sesini soluğunu şu hadsiz kainatı şenlendiren ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbube olan RAHMET hakikatına yapışmayı vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtulmayı ve Sultan-ı ezel ve ebed olan senin tahtına yanaşmayı ve o RAHMETİN şefkatiyle ve şefaatiyle sana muhatap ve Halil ve dost olmayı yine senin rahmetini şefaatçi yaparak niyaz ediyoruz.

YORUM EKLE