bodrum escort
bodrum escort

Ağrı Tabip Odası ve KESK Çarşamba Günü Grevde

SES Şube başkanı, ağrı tabip odası genel sekreteriUzman Dr Heval BOZDAĞ yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yoksulların ve düşük gelir gruplarının sağlık hizmetlerine erişimi gittikçe zorlaşıyor. AKP hükümetinin, iktidara geldiği günden beri ?sağlıkta dönüşüm? diye süslü laflarla Türkiye?ye yutturmaya çalıştığı sistemde reklâm dönemi bitiyor. Sağlık sistemi daha fazla piyasa malına dönüştürülerek ticarileştiriyor.

Ağrı Tabip Odası ve KESK Çarşamba Günü Grevde

Şimdiki durumda hastalandığımızda

· Devlet hastanelerinde muayene için 8 TL katılım payı

·Özel hastanelerde muayene için 15 TL katılım payı

·Yazılan reçetenin toplam fiyatının %20 si alınıyor.

.Kasım ayın?dan bu yana on gün içinde aynı branşta muayene olanlar 5 TL daha ödüyor

·Özel hastaneler her türlü tahlil ve tetkikte SGK?nın yaptığı ödemeyi yeterli görmemekte %70 den daha fazla ödeme İstemektedir.

Yukarıda belirttiğimiz ödemeler yetmiyor olacak ki önümüzdeki yıl;

·1.Basamak (aile hekimliği) hekim ve diş hekimi (ADSM) muayenelerinde 3 TL katılım payı alınacak (Daha önce sendikamız tarafından açılan davada benzer hüküm iptal edilmişti).

·Ayakta tedavilerde yazılan reçete de yer alan her ilaç kalemi için ayrı ayrı 3TL katılım payı alınacak. Böylece vatandaş hem ilaca %20 arası katkı payı ödeyecek, hem de 2. bir vergi anlamına gelen ilaç başı 3 TL katılım payı ödeyecek.

Artık Sağlık ?Reformu?nun ?cicim ayları? bitiyor. Genel Sağlık (sızlık) Sigortası'nın toplumun tepkisinden kaçırılarak ertelenen maddeleri 1 Ocak 2012'de yürürlüğe sokulacak. Yoksul halkımızın hakkı olan ancak iktidarın yıllardır adeta bir sadaka gibi sunduğu Yeşil kartlar da İPTAL edilecektir. Aylık geliri 253 TL olan her vatandaş sağlık primi ödeyecek. Asgari ücretin üçte birinden fazla gelir sahibi olanlar SGK primini ödeyemese muayene olamayacak. Bu ülkede güvencesi olmayan milyonlara yeni 5 milyon kişi daha eklenecek. Güvencesi olanlarda katkı-kalım payı ve ilaveücretlerden muayene ve tedavi olamayacak ya da zorlanacak.

Hükümet 2 Kasım günü Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) kullanma yetkisinin bitişine 2 gün kala bırakalım sendikalar ve meslek örgütlerine Mecliste yeterli çoğunluğu olduğu halde meclise bile sorulmadan yangından mal kaçırırcasına sağlık Bakanlığı Teşkilat yasası adıyla KHK çıkarmıştır. Bu kararname ile artık devlet hastanesi kalmayacak, Kamu hastaneleri birliği adı altında şirket hastanelerine dönüşecek, kar için çalışan birer ticarethane olacaklar. Yönetenleri ise sözleşmeli çalışacak olan CEO?lar olacak. Tıpkı özel hastaneler gibi devlet hastaneleri de sınıflanacak. Yani herkes parasına ve sınıfına göre hastaneye gidebilecek.

21 Aralık günü (aciller ve özellikli durumlar dışında) hizmet sun(a)mayacağız. Halkımıza çağrımızı bu vesileyle bir kez daha tekrarlıyoruz ve diyoruz ki 21 Aralık Çarşamba günü sağlık hakkınıza sahip çıkmak için hastanelere gerçek acil haller dışında gitmeyin ve Halkın Sağlık Meclisine katılmaya gelin.

Halkımızın ve sağlık çalışanlarının haklarını ararken bundan önceki Grev?lerde olduğu gibi sağlık hizmetine ivedilikle ihtiyacı olan hiçbir hastamızı mağdur etmeyeceğiz.

Hükümet'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaçırdığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi saat 12 ?de Sanat sokağında halkımız ile beraber Halk Meclisinde Oyluyoruz. Kuracağımız meclise katılmak ve oy kullanmak için Vekil olmak gerekmiyor. Asil olmak yeterlidir diyoruz.

21 Aralıkta En uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu anda başlıyoruz.Aydınlığı arttırmak için.

Bu vesileyle emekçiler olarak çalışanın emeğini, halkın ücretsiz ve anadilinde sağlık ve eğitim hakkını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz

AĞRI TABİP ODASI

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK) AĞRI ŞUBELER PLATFORMU

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ AĞRI TEMSİLCİLİĞİ

Uzm Dr Heval BOZDAĞ ( SES Şube başkanı, ağrı tabip odası genel sekreteri)

Dr. A. Vahap ÖZAY ( Ağrı tabip oadası başakanı)

Uzm. Dr Halis YERLİKAYA (TTB Merkez konsey üyesi)

Saim AKBULUT( Dev sağlık iş Bölge temsilcisi)

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2011, 20:29
banner184
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER