Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

Ağrı Defterdarlığı tarafından yapılan açıklamada 2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verileceği bildirildi.

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

Bu kapsamda kira gelirlerinin beyanı ile ilgili olarak, Ağrı Defterdarı Mehmet Tural tarafından yapılan yazılı açıklamada: “Bir takvim yılı içinde konut ve işyerlerinin kiralanması dolayısıyla kira geliri elde edenlerden, gelirleri Gelir Vergisi Kanununda belirtilen istisna tutarını ve beyanname verme sınırını aşanların, bu gelirlerini yıllık beyanname ile bildirmeleri ayrıca konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri kanuni bir zorunluluktur.

Kira geliri elde eden mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1-31 Mart tarihleri arasında “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında, ikametgahın bulunduğu yer vergi dairesine kağıt ortamında veya 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile e-beyanname sisteminden vermeleri gerekmektedir.

Beyan dönemi geçmiş kira gelirlerine ilişkin beyannamenin, ihbarda bulunulmamış, mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlanmamış veya konunun takdir komisyonuna intikal ettirilmemiş olması durumunda, haber verilerek Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah müessesesi uyarınca verilmesi ve tahakkuk eden tutarın cezasız olarak ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Kanuni süresinde veya pişmanlık talepli olarak beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, meskenler için istisna avantajından faydalanılamayacağı gibi zamanında tahsil edilmeyen vergilerin gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödenmek zorunda kalınacağı unutulmamalıdır.

Gerek kiracılar gerekse mal sahipleri, kira ödemeleri ve kira geliri beyanı konusunda bilgi almak, cezalı duruma düşmemek veya ihbarda bulunmak amacıyla Defterdarlığımız birimlerine şahsen başvurabilir veya 216 0 189 no’lu telefonla irtibata geçebilirler” ifadelerine yer verildi.

banner184
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER