AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI FAALİYETLERİ

AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI FAALİYETLERİ

02 Kasım 2010 Salı 15:05
 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI FAALİYETLERİ
                        AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
 
Ağrı merkez ve ilçelerin menfi köy ve bağlılarında figüreli stabilize yol ve sanat yapıları yapım işi kapsamında 1104 km stabilize yol yapımı 2. etapta ihale edilmiştir.
Söz konusu yol ve sanat yapımlarının yaklaşık maliyeti toplam 23.689.185,10 TL dır,
Ortalama %38,45 ihale tenzilatıyla toplam 14.578.913,00 TL ye ihale edilmiştir. Proje için şuana kadar 11.679.948,25 TL ödenek gelmiş olup bu ödeneğin 10.082.764,26 TL harcanmıştır.
 
 
ŞU ANA KADAR YAPILAN YOL:
 
MENFEZ :
 
BÜZ:
 
 
 
 
 
KÖPRÜLER
 
Taşlısu Köprüsü Yakl Mal..;   2.524.868. TL    İhale Bedeli: 1.333.186. TL
 
Karasu Köprüsü   Yakl Mal..:    1.715.343. TL     İhale Bedeli: 1.225.000 TL
 
Körçay Köprüsü Yakl Mal..:   2.500.273. TL      İhale Bedeli: 1.319.000. TL
 
 
 
 
 Köprülerini ihaleleri Ağrı İl Özel İdaresi tarafından yapılmış olup, söz konusu projeler
İçin Ulaştırma Bakanlığı tarafından Ağrı İl Özel İdaresine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığının ödenek aktarması beklenmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   MODERN BESİ MERKEZİ
 
 
 Hayvancılık bakımından potansiyeli yüksek İlimizde, besi olarak yetiştirilen hayvanları belirli bir bölgede toplayarak; verimli ve insan sağlığına zararın minimize edildiği bir ortamda daha düşük maliyetle besiciliğin yapılması amaçlanmıştır.
 
HEDEFLER
 
 
   Besicilik sektöründe faaliyet gösteren kişi veya firmaların sağlıklı çalışma alanına kavuşturulması ve bu şekilde kaliteli ürün üretimi, dış pazarlara erişim ve rekabet düzeyinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.Proje kapsamında pazar, kesimhane, soğuk hava depoları kurulması; kaçak ve kontrolsüz hayvan ticaretine engel olacaktır. Bakıcıların eğitimi ve profesyonel yönetici denetimleri kapsamında kalite,kayıt,soy kütüğü oluşturmak gibi hususlarda belgelendirme yapılacaktır.
   Modern Besi Merkezi Projesi ile ekonomik hedeflere ulaşmak üzere devletçe verilecek teşvik,kredi vb. uygulamaları etkili hale getirerek hayvancılık sektörünü geliştirmek, ülkenin ve sanayinin hammadde ihtiyacını kesintisiz sağlamak, stratejik öneme haiz hayvancılıkta milli hedefleri gerçekleştirmek temel hedeflerimizdendir.
 
   KONUM
 
 
   Planlama alanı, il merkezi kuzeyinde yaklaşık 4km uzaklıkta 124 hektarlık alan üzerine kuruludur.
Yer seçiminde iklimsel koşullar dikkate alınmıştır.Ahır işletmeleri kapasiteleri bakımından 25-50-75 başlıklı olmak 3 tipte gruplanmıştır. Toplam 382 besi işletmesi olup 12.525 hayvan kapasitelidir. İlk gelen hayvanların sağlık taraması ve salgın hastalıklara müdahale edilmesi için karantina bölgesi planlanmıştır. Alanın çevreye zararını engellemek ve koruma bandı olarak tampon yeşil alanlar olacaktır. Bölgede her türlü ihtiyaca; bölge yönetimi, sendika, toplantı salonu, sergi alanı, kafeterya , cami, güvenlik, KOSGEB, sağlık tesisi, bankalar, AVM gibi tesisler yer alacaktır
 
ALTYAPI ÇALIŞMALARI
 
27.10.2009 tarihinde yaklaşık maliyeti 6.531.394,85 TL olan ve % 55 ihale tenzilatıyla :951.726,49 TL ye ihale edilen modern besi merkezi alt yapı çalışmalarına yönelik sözleşme 15.12.2009 tarihinde imzalanmış olup, yer teslimi yapılmıştır. Yer teslimi tarihi itibariyle işin bitimi 300 gün tayin edilerek çalışmalara başlanmıştır. Projeyle ilgili Ağrı İl Özel İdaresi tarafından 2.000.000,00 TL ödenek, ilgili bakanlık tarafından 1.581.409,00 TL ödenek gönderilmiştir. Proje alt yapı çalışmaları için şu ana kadar 2.004.600,00 TL harcanmıştır.
 
 
ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI
 
 Üstyapı çalışmalarına yönelik projeler Başbakanlık Toplu İdaresi Başkanlığına(TOKİ) gönderilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu protokol oluşturulup, proje imza aşamasına getirilmiştir. Projenin imzalanması ardından üstyapı çalışmaları TOKİ tarafından ihale edilip  gerçekleştirilecektir.
            AĞRI MERKEZ KÜLTÜR SARAYI VE KONGRE SALONU
 
11.505,00 m2 alan inşaat alanı üzerine kurulu bodrum + zemin kat + 4 kat ( 4.kat asma kat olarak projelendirilmiştir.) olmak üzere bünyesinde Türk Hamamı, sauna, fitnes salonu, sergi salonları, misafirhane, eğitim alanları vb. zengin yapı içerikleriyle birçok ihtiyaca cevap vermesi amaçlanmıştır.
 
 Söz konusu proje % 35 ihale tenzilatıyla 14.09.2009 tarihinde 9.888.000,00 TL, ye ihale edilmiştir. 21 Nisan da sözleşme imzalanmış olup yer teslimi 27 Nisan da yapılmıştır. Yer tesliminden itibaren projenin 380 günde bitirilmesi hedeflenmektedir.
 
 Proje için Ağrı İl Özel İdare tarafından 4.000.000,00 TL ödenek ve ilgili Bakanlık tarafından da 997.886,00 TL ödenek gönderilmiştir. Toplam 1.961.119,00 TL harcanmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONDAJ, SULAMA KANALI, MOTOPOMP, MALZEME YARDIMI
1)      7 ilçede yaklaşık 54 adet Köyün, Köy katkılı olarak içme ve kullanma suyu onarımı için yapılan keşif sonucunda idaremizce malzeme verilerek içme suyu sorunları giderilmiştir.
2) HDPE VE PVC BORU;2010 yılı köy katkılı içme suyu çalışmaları için Ağrı il ve ilçe köylerinde toplam 26.402 metre PVC ve HDPE boru fitings malzeme yardımı yapılmıştır.
3) İl genelinde Toplam 150 adetKÖY ve Ünitenin Terfili İçme suyu tesislerinde Motopomp arızalar giderilerek içme suyu verilmesi sağlanmıştır.
4) Susuz veya suyu yetersiz köy ve ünitelerimizde 2010 yılında sondaj çalışması için 57 adet köy ve ünitenin programı yapılmıştır.
5) MERKEZ, DOĞUBEYAZIT, DİYADİN, TUTAK ilçelerine ait KÖYDES kapsamında projeleri hazırlanan 27 ADET içme suyu inşaatlarının ihaleye esas yaklaşık maliyetleri çıkartılmıştır.
6) Ağrı ili genelinde müracaat esaslı toplam 56 adet (4 Diyadin,20 merkez,9 Eleşkirt,7 Taşlıçay,2 Hamur,14 Doğubayazıt)köy ve bağlısında yapılan çalışmalarla 348.800 metre (110.6 km merkez, 25 km Eleşkirt, 34 km Taşlıçay, 3.7 km Hamur, 164 km Doğubayazıt,11.5 km Diyadin)arazi sulama kanalı açılarak arazilerimiz suya kavuşturulmuştur.
7) Bölgeye ait sondaj makinesiyle Patnos ilçesinde sondaj çalışması yapılan köyler;
Tazekent, Akçaören köyü Gelebızın Mez.,Yukarı göçmez köyü İncesu  Mez., Molla İbrahim Köyü, Yeşilyurt Köyü, Yukarı Kulecik Geçit Mez.( su bulunamadı ) ? Toplam 6 adet sondaj yapıldı.
8) İhale Usulü ile yapılan sondajlar;
 Yürekveren, Baltacık, Uzungün, Konakbey, Çamurlu, Baştarla Şeytanova Mez., Yk Göçmez Yeni Mahalle köy ve bağlılarında ilahe usulüyle toplam 8 adet sondaj yapıldı.
 
 
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
1)      Ağrı ilinin 1/25 000 ve 1/50 000 ölçekli sayısal arazi modelleri üretilmiştir.
2)      Coğrafi Bilgi Sistemlerine dayalı olarak, İlinin tabii ve beşeri kaynaklarının envanteri oluşturulmaya ve güncellenmeye devam edilmektedir.
3)      Çevre Düzeni Planı kapsamında veri üretimi ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
KÖY YERLEŞİM PLAN İŞLEMLERİ
1)      Ballıbostan, Yolugüzel ve Suçatağı köylerinin köy yerleşim planı çalışmalarına başlanmış ve halen devam etmektedir.
KONTROL VE DENETİMİ YAPILAN İŞLER
1)      Kültür Sarayı kontrol ve denetimi.
2)      Modern Besi Merkezi altyapı inşaatı.
3)      Merkez 10 derslikli anaokulu yapım işi.
4)      Merkez 24 derslikli ilköğretim okulu yapım işi.
5)      Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapımı ve çevre düzenlenmesi.
6)      Kadın doğum ve çocuk hastanesi binası bakım onarımı.
7)      Merkez Sağlık Müdürlüğü eğim ve misafirhane bakım onarımı.
8)      Diyadin 2 nolu Sağlık ocağı bakım onarımı.
9)      Diyadin Ulu kent sağlık ocağı ve lojman onarım işi.
10) Diyadin sağlık ocakları ( muhtelif) bakım onarımı.
11) Tutak sağlık ocağı bakım onarımı.
12) Merkez emniyet müdürlüğü A blok bakım onarımı.
13) Devlet hastanesi arşiv yapımı.
14) Şubemizce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından köylerde meydana gelen köprü, yol, menfez, içme suyu ve ev hasar tespitleri yapılmıştır.
15) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Ağrı ilinde meydana gelen sel felaketi hasar tespit çalışmaları.
16) Köprü ve menfez yapımları.
17) Pınar Toplum Merkezi ek binası maliyetlendirme ve inşaat aşamasına getirilmesi.
18) Doğubayazıt,Patnos ve Merkez olmak üzere 3adet sağlık ocağı projelerinin kontrollü ve yaklaşık maliyetini hazırlanması.
19) Ağrı Merkez yetiştirme yurdu bakım onarım keşif ve yaklaşık maliyetinin hazırlanması.
20) Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü ve sosyal tesisleri bakım onarım keşif ve yaklaşık maliyetini hazırlanması.
21)   Toprak mahsulleri ofisi saha ve lojman bakım onarımı keşif ve yaklaşık maliyetinin hazırlanması.
 
 
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
2009 yılı yapım programlarının tamamlamasına müteakip 3580 km köy yolu ağı içerisinde yapılacak olan 2010 yılı karla mücadele çalışmaları kapsamında planlama dahilindemakinelerinin programlı çalışmalarında müsaaid oldukları süre içerisinde bakım. Onarım ve revizyonları yapılarak karla mücadele çalışmalarına hazır getirilmişlerdir.
 Sınır fiziki güvenlik yolları, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim kapsamında yürütülen Taşımalı eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için köy yollarının sürekli olarak ulaşıma açık tutulması gerektiği bilinci ile yapılacak karla mücadele çalışmaları kapsamında, yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü koordinesinde yapılan plan ve program dahilinde makine ve personel dağılım yapılarak hazır hale getirilmektedir.
    11.471 km karla mücadele çalışması yapılmış olup, karla mücadele 2.016. birimde gerçekleştirilmiştir.
 
2010 yılında karlan mücadele çalışmalarında yapılan hizmetlerde ana iş makineleri,
1) DOZER
2) GREYDER
3) YÜKLEYİCİ
4) KAR MAKİNESİ
5) KAMYON
6) KAR BIÇ. KAMYON
7) ÇEK-TREYLER
2010 Yılında Merkez ve arazide bulunan makine ve ekipmanlarda 800 adet arıza meydana gelmiş olup,
        
             > 200 adedine seyyar tamir ekipleriyle arazide müdahale edilmiş
Ø      600 adet arızanın bakım, onarım ve revizyonu ise merkez atölyemizde yapılmıştır.
1)      20 adet motor revizyonu yapılmıştır.
2)      110 adet şase revizyonu yapılmıştır
3)      250 adet genel revizyon yapılmıştır.
4)      420 adet küçük arızalar giderilmiştir.
 
 Arazide çalışan makinelerde meydana gelen arızaların onarımları 2 adet seyyar tamir ekibi 1 adet seyyar kaynak makinesi ve diğer atölye personeliyle yapılmaktadır.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  TÜMÜ Yazarlar
  Hava Durumu
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  Linkler
  AĞRI İ. Ç. ÜNİVERSİTESİAĞRI MİLLİ EĞİTİM AĞRI VALİLİĞİ
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv