bodrum escort
bodrum escort

Gül'den zam vetosu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekli vekilin maaşına zam öngeren yasayı veto etti

Gül'den zam vetosu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekli milletvekillerinin maaşlarını artıran düzenlemeyi Meclis'e iade etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 6262 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 16'ncı maddesinin bir kez daha görüşülmesi için anayasanın 89 ve 104'üncü maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmiştir." denildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 23 Aralık 2011 tarihinde kabul edilen 6262 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un incelendiği ve TBMM'ye geri gönderilmesinin gerekçelerinin yer aldığı açıklamada, incelenen kanun ile diğer hususların yanında dışarıdan atanan bakanların ve milletvekillerinin emeklilikleri ile ilgili düzenlemelere de yer verildiğinin görüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Anayasanın, TBMM üyelerinin ödenek ve yolluklarını düzenleyen 86'ncı maddesinde 21/11/2001 tarihli ve 4720 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle TBMM üyelerinin ödenek ve yollukları yanında emekliliklerinin de kanunla düzenlenmesi ve TBMM üyeleri ile bunların emeklilerinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek üyeliği sona erenlerin de ilgilerinin devam etmesi öngörülmüştür. Böylece, TBMM üyelerinin emeklilik işlemleri anayasal dayanağa kavuşturulurken, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri suretiyle de farklı sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgi kurulmasından doğan emeklilik haklarına ilişkin farklılığın giderilmesi, aynı emeklilik hak ve imkânlarına tâbi olmaları sağlanmıştır.
Ayrıca bu maddenin, TBMM üyelerine ödenecek ödenek ve yollukların, kendilerine sosyal güvenlik kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemeler varsa bunların kesilmesini gerektirmeyeceğini hükme bağlayan ikinci fıkrası da, ilk fıkradaki değişikliğe paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylıklarının kesilmemesini sağlayacak şekilde değiştirilmiştir.

Anılan anayasa değişikliğine ilişkin Anayasa Komisyonu raporunda, yasama organı üyelerinin, siyaset kurumunun yapısı ve uzun süreci içinde saygınlıklarını emeklilik dönemlerinde de sürdürmek durumunda oldukları ve milletvekilliğinden sonra da toplumsal sorumluluklarının devam ettiği; siyasetin ve milletvekilliğinin sadece ekonomik durumları yüksek düzeyde olanların uğraş alanı olmaktan çıkarılması amacıyla da milletvekillerinin ve emeklilerinin durumlarının bir bütünlük içinde ele alınmasının gerektiği belirtilmiştir.

On sene önce yapılan söz konusu anayasa değişikliğine rağmen, bunun gerektirdiği yasal düzenlemelerin gerçekleştirilememesi sebebiyle, TBMM üyelerinin ve hatta başkanlarının emekli aylıkları arasında önemli farklılıklar oluşmuştur.

İncelenen Kanunla 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin, Anayasanın 86'ncı maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle yasama organına tanınan düzenleme yetkisi çerçevesinde gerçekleştirildiği ve bu suretle, emekli milletvekillerinin almakta oldukları aylıklar arasındaki eşitsizliğin giderildiği anlaşılmakta ise de çerçeve 16'ncı madde ile 5510 Sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 38'inci maddenin birinci fıkrasında, 43'üncü maddede yapılan değişiklikle TBMM üyeleri ve dışarıdan bakanlık görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere ödenecek emekli aylığının belirlenmesine esas yüzde 42'lik oranın 31/12/2020 tarihine kadar yüzde 60 olarak uygulanacağının hükme bağlanmasının gerekçesi anlaşılamamıştır.

"KAMU VİCDANI..."
Yasama organının söz konusu oranların belirlenmesi konusunda takdir yetkisi bulunmakla birlikte, emekli aylığının belirlenmesine esas olan oranın sekiz yıllık bir süre için yüksek oranda artırılarak uygulanmasının kamu vicdanında da rahatsızlığa yol açtığı görülmektedir.

Bu sebeple, incelenen kanunun çerçeve 16'ncı maddesinin yeniden değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 6262 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 16'ncı maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez daha görüşülmesi için, anayasanın değişik 89 ve 104'üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir." denildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2011, 20:52
banner184
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER