İHALE İLANI

İHALE İLANI T.C. Serhat Kalkınma Ajansı ( SERKA)

09 Ekim 2010 Cumartesi 14:03
İHALE İLANI
İHALE İLANI
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı ( SERKA)
 
Serhat Kalkınma Ajansı merkez hizmet binası için Sunucu, Bilgisayar, Network Altyapısı, Teknik Destek alımı işi, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 17 nci maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1-Ajansın İrtibat Bilgileri:
 
a) adresi
İnönü Caddesi İl Genel Meclisi Binası Kat:1 KARS
b) telefon ve faks numarası
0 474 212 52 00 Faks: (0474 212 5204)
c) elektronik posta adresi
serka@serka.org.tr
2-İhale Konusu İşin:
 
a) niteliği, türü ve miktarı
Serhat Kalkınma Ajansı Hizmet Binasını için Sunucu, Bilgisayar, Network Altyapısı, Teknik Destek alımı.
b) yapılacağı yer
Kars ili Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 117 de bulunan merkez hizmet binası adresinde.
c) süresi
Yer tesliminden itibaren 7 takvim günü
3-İhalenin: a) usulü
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alım ve ihale Usul ve Esasları?nın 17. maddesi gereğince Herkese Açık İhale usulü
b) yapılacağı yer
İnönü Caddesi İl Genel Meclisi Binası Kat:1 KARS
c) tarihi ve saati
18/10/2010 ? Saat 11:00
 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerişinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge,
e) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge,
f) Sekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
h) Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, düzenlenen yeterlik belgeleri (şekli ve içeriği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinden alınabilir),
i) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (şekli ve içeriği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinden alınabilir),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d) ve (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.2. İhaleye katılacak firmalar, İhale Teklif Zarfını hazırlamak amacıyla sistemlerin kurulacağı yerleri görecek ve Ajans Genel Sekreterliğinden, ?Yer Görme Belgesini? alacaklardır. ?Yer Görme Belgelerini? ?İhale Teklif Zarfında? sunacaklardır. ?Yer Görme Belgesini? ihale zarfı ile birlikte sunulması ihaleye katılmak için zorunludur.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-Toplam cironun (son üç yılın ortalaması veya son bir yılın toplamı) teklif edilen bedelin % 75?inden az olmaması,
4.3-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1-Teklif edilen bedelin % 75?inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir,
Bu ihalede; Bilgisayar Alımı, Bilgi İşlem ve Teknik Altyapı işi ve bunlara ilişkin her türlü modernizasyon işleri, Benzer İş olarak kabul edilir.
4.3.2-İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler, taahhütnameler)
4.3.3-İsteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve belgeler,
4.3.4-İhale konusu işin ihale/satın alma belgelerinde belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, (TSE, TSEK, İSO, Patent, Lisans,)
4.3.5-Evvelce tamamlanan benzer işlerin numuneleri, katalogları, fotoğrafları ve/veya video çekimleri
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale dokümanı İsmet İnönü Caddesi İl Genel Meclisi Binası Kat:1 KARS adresinde görülebilir, incelenebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli, ihale dokümanını; 100.00 TL satış bedelini T.C. Serhat Kalkınma Ajansı?nın, T.C. Halk Bankası Kars Şubesi 0480-45000002 nolu Hesabına (IBAN No: TR96 0001 2009 4800 0045 0000 02), Ajansın ve İşin adını belirterek yatırıp, dekont karşılığı alabilir.
7-Teklifler, 18.10.2010, saat 11:00?e kadar İsmet İnönü Caddesi İl Genel Meclisi Binası Kat:1 KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
8-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- Serhat Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.
 
 
Kamuoyuna duyurulur
Anahtar Kelimeler: İHALE İLANI

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  TÜMÜ Yazarlar
  Hava Durumu
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  Linkler
  AĞRI İ. Ç. ÜNİVERSİTESİAĞRI MİLLİ EĞİTİM AĞRI VALİLİĞİ
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv