banner154

SODES projeleri

Devlet Planlama Teşkilatının bu yıl Ağrı'yıda kapsam dahiline aldığı Sosyal Destek Programı olan SODES'e Ağrı'dan 600'e yakın proje sunuldu.

SODES projeleri
Bilindiği üzere, 2008?2012 yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin tamamlanması amacıyla GAP Eylem Planı hazırlanmıştır. GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü fiziki yatırımların ve olağan görevlerinin yanı sıra ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha esnek proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda, valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı olarak sosyal ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla Sosyal Destek Programı (SODES) hazırlanmış ve 2008 yılında ilk uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
2008 yılında 42 milyon TL tutarındaki 398 proje finanse edilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu projelerin önemli bir kısmının uygulanmasına başlandığı ve SODES amaçlarına uygun önemli çıktılar alındığı görülmüştür.
GAP kapsamındaki illerde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla oluşturulan SODES?in 2009 yılında uygulanmasına devam edilmesi için 31.12.2008 tarihli ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla yeniden ödenek tahsis edilmiştir. Bu çerçevede, projeler ile yerel dinamikler harekete geçirilerek, istihdam edilebilirliğin artırılması, meslek edindirme, gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi, sosyal içermenin sağlanması ile kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir. SODES?in, sosyal katkılarının yanında, yaratacağı doğrudan ve dolaylı istihdamla, yaşanan küresel ekonomik krizin etkilerinin en aza indirilmesi çabalarına da olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
2008 yılındaki uygulamalardan elde edilen tecrübeler, Valiliklerle ve ilgili kamu kuruluşlarıyla yapılan istişarelerde ortaya çıkan görüşler ve bölgede gerçekleştirilen diğer uygulamalar dikkate alınarak, 2009 yılı SODES uygulamalarına esas oluşturmak üzere SODES 2009 Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Söz konusu esaslar, SODES?in amaç, kapsam ve dayanağını, SODES?e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına, izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin süreç ve usulleri, ilgili kuruluşların SODES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içermektedir. Bahse konu esaslarda belirtildiği şekilde, SODES kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinin Valilikler tarafından 15 Mayıs 2009 tarihine kadar Müsteşarlığımıza elektronik ve yazılı ortamda gönderilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan Valiliklerin SODES amaçlarına ve ilin ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanmasını temin etmek üzere il düzeyinde gerekli koordinasyon ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir. 
Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2010, 23:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER