KKYDP PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI...

KKYDP PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI...

Bakanlığımızca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Programı 14. Etap başvurularına ilişkin, 2020/24 nolu Tebliğ, 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvurular Uygulama Rehberi yayım tarihinden (7 Aralık 2020) itibaren 90 gün içerisinde, bağanlığımıızın web adresinden yapılmaktadır. Son başvuru tarihi 6 Mart 2021'dir.

Program çerçevesinde ilimizde;

1. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar;

1. Büyükbaş hayvancılık

2. Küçükbaş hayvancılık

3. Kanatlı yetiştiriciliği ( Hindi/Kaz)

4. Kültür mantarı üretimi

5. Modern seralar

6. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhaneleri

7. Kanatlı kesimhaneleri için sabit yatırımlar.

2. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması;

a) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

    b) Çelik silo

    c) Soğuk hava deposu

    d) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

3.  Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

4.  Su ürünleri yetiştiriciliği

5. Yenilenebilir enerji üretim tesisi

yatırım konuları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

            Yeni Yatırımlar İçin                                                  : 3.000.000-TL

            Tamamlama Yatırımları İçin                                     : 2.000.000-TL

            Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                             : 1.500.000-TL

            Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin          : 1.500.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. 

Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

! Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Destekteklenmesi hakkında başvurular Kırsal Ekonomik Altyapı Uygulama Rehberi yayımlandıktan sonra başlayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 20:59
banner184
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER