İL İL MECBURİ HİZMET SÜRELERİ

HİZMET SÜRESİ ARTTIRILAN YERDE ÇALIŞANLAR İÇİN, YENİ HİZMET SÜRELERİ UYGULANMAYACAKTIR MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. Hizmet Süresi Değişikliği EK MADDE 3- Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Herhangi bir nedenle il içerisinde veya ikinci bölge içinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanması, bölgede ilk göreve başladığı tarihte geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.
banner100