pazar

Rabbim , amellerimize ihlas, gönlümüze huzur, hastalıklarımıza şifa nasip eylesin. Hayatımızın en hayırlı anında, kendisine layık kul, Efendimiz sav layık ümmet eylesin.Şuurlu, esmayı seyre dalıp, Rabbine teslim olan kullarından eylesin. Ya RABBİ?! Huzuruna ulaşan ve en güzeliyle kabul ettiğin dualar hürmetine; şu aciz, şu biçare şu günahkar dillerinde Sana yönelttiği duaları kabul buyur en güzeliyle. Ya RABBİ?!?Huzuruna gelecek yüzümüz yok biliyoruz. Huzurunda yüzümüz karadan daha kara. Günahlar, isyanlar, maddiyat bizleri sarmakta. Huzuruna geldik olmayan yüzümüzle. Senden af diliyor, af dileniyoruz ya RABBİ?! Yüce Rabbimiz!.. Ey Rahmeti bol, Mağfiret ve İhsanı sonsuz olan Rabbimiz, bize İslâm gibi bir Din, Kur?an gibi bir kitap ihsanettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Bizi hidayetinden inayetinden ayırma YaRabbi. Bizlerde birgün ahiret yolculuğuna çıktığımızda son sözlerimizi Kelime-i Tevhid ile dilimiz Allah Allah (c.c) diyerek ,kolay ölüm ve İman-ı kamil ile çene kapamak nasibü müyesser eyle YaRabbi. Görünür görünmez kazadan belâdan, akla hayale gelmez musibetlerden Sana sığınıyoruz, bütün Ümmeti Muhammedi muhafaza eyle ? Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle YaRabbi. Kendine layık kul Habibine layık ümmet eyle. Nar-ı cehenneminde el aman el aman diye bagıranlardan eyleme Ya Rabbi. Evlerimize huzur, rızıklarımıza bereket ve iki Cihanda Saadet İhsan eyle YaRabbi? Allah?ım! fazlından ve rahmetinden dileniyoruz; seçkin ve hayırlı kullarınla beraber Firdevs cennetlerini bizim de menzilimiz ve ikâmetgâhımız eyle! Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz ihsanı keremi bol Rabb?imiz! Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri din-i mübin-i İslam?a hizmet etme istikametinde kullanmayı nasip eyle! Bizi kardeşlerimizi hepimizi bütün mevcûdâtı kuşatan ve her şeye şâmil olan engin rahmetinden mahrum etme! Allah?ım! Her halimizi ıslah buyur ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma!.. Ya Rabbi! Kur?an?ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu cihana ilan etmek vazifesini bize ihsan et. ?Allah?ım bize sana şükretmesini bilen bir kalp ver? Allahım! Ölmeden önce ölmenin ne demek olduğunu anlamayı nasip eyle? Allah, bizi ve sizi dosdoğru yola iletsin. Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allahım! Hakkımda en hayırlı kapıyı aç. AMİN.AMİN.AMİN? RABBİM?Amin

YORUM EKLE